Soutěž až o 1.000.000


VÝHERCI SOUTĚŽE:


č. obj.: 2011050004

                                    č. obj.: 2010310001

č. obj.:  2011040001


Výhercům srdečně gratulujeme ! 

Budou informováni prostřednictvím e-mailu.
Soutěž probíhá od 29.10.2020 - 17.11.2020

1. Každý, kdo objedná na eshopu www.hr-eshop.cz bude automaticky zařazen do soutěže.

2. Soutěž končí dnem 17.11.2020 v 23:59

3. Po skončení soutěže proběhne vylosování tří výherců náhodnou formou, ze všech přijatých objednávek v období konání soutěže.

4. Výherci budou zveřejněny formou čísla objednávky na našem webu a Facebooku "Chorvatsko na dlani", dále budeme výherce sami kontaktovat na e-mail.

5. Výhry: každý ze tří vylosovaných účastníků obdrží poukaz/los, na který může vyhrát až 1.000.000 Kč


Obecná pravidla soutěže

28.10.2020

I. Pořadatelem soutěže je Petr Pršala, Hr-eshop (dále jen ,,pořadatel") se sídlem Fr. Jindráčkové 1080, Humpolec 39601, 

IČ: 73548588, (dále jen ,,pořadatel"). 

II. Podmínky soutěže jsou konkrétní jednoduchá pravidla pro určení výherce na této webové stránce nebo prostřednictvím profilu na sociálních sítích. Podmínky soutěže už nemohou být během soutěže měněny.

III. Pořadatel soutěže kontroluje splnění podmínek pro účast v soutěži.

IV. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V. Pořadatel v případě sporu posoudí a s konečnou platností rozhodne pořadí v soutěži.

VI. Výherce soutěže bude vyhlášen na webové stránce nebo profilu sociálních sítí, kde byla soutěž vyhlášena.

VII. U výherců pořadatel zveřejní jen číslo objednávky, aby byla zachována ochrana údajů.

VIII. Výhra není právně vymahatelná.

IX. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv technickou chybu, která se vyskytne bez jeho zavinění při organizaci soutěže.

X. Výhra je poskytována ve formě plnění ze strany pořadatele nebo případných partnerů.