Prací gel Faks Lavanda i smilje 900ml

Silný tekutý gel Levandule a slaměnka umožňuje kvalitní praní i v rychlých pracích cyklech a při praní na nízké teploty. Účinně odstraňuje skvrny a zabudované kvalitní přísady zachovávají vlákna a barvy oblečení, takže vydrží déle jako nové. Neodolatelná vonná kombinace levandule a slaměnky přinese závan voňavé svěžesti Středomoří. Protože proces praní má dopad na životní prostředí prostřednictvím emisí CO2, snižte teplotu praní a s Faks přispějete k ochraně životního prostředí. Snížení podílu obalů ovlivňuje i ekologickou stopu. Vyměnili jsme tedy uzávěr a snížili hmotnost obalu.


Varování: Po každém mytí si opláchněte ruce v čisté vodě. Osoby s citlivou nebo poškozenou pokožkou musí přísně dodržovat pokyny k dávkování a vyhýbat se dlouhodobému kontaktu rukou s roztokem detergentu.NEBEZPEČÍZpůsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on / 1-(1,2,3 ,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.Je-li nutná lékařská pomoc, ukažte obal nebo štítek.Uchovávejte mimo dosah dětí.PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

SKLADEM

159,00 Kč