Prací gel Faks Color 900ml

Saponia se snaží svým spotřebitelům poskytovat udržitelná řešení, která jim usnadní život a zajistí bezchybnou čistotu prádla. Nová receptura Smart Clean Faks helizim gel umožňuje kvalitní praní i v rychlých pracích cyklech a při praní na nízké teploty. Účinně odstraňuje skvrny a zabudované kvalitní přísady zachovávají vlákna i barvy oblečení a déle vydrží jako nové. Zajišťuje neutralizaci nepříjemných pachů a dodává oblečení dlouhotrvající pocit svěžesti.
Protože proces praní má dopad na životní prostředí prostřednictvím emisí CO2, snižte teplotu praní a s Faks přispějete k ochraně životního prostředí. Snížení podílu obalů ovlivňuje i ekologickou stopu. Vyměnili jsme tedy uzávěr a snížili hmotnost obalu.

Varování: Po každém mytí si opláchněte ruce v čisté vodě. Osoby s citlivou nebo poškozenou pokožkou musí přísně dodržovat pokyny k dávkování a vyhýbat se dlouhodobému kontaktu rukou s roztokem detergentu.Po každém mytí si opláchněte ruce v čisté vodě. Osoby s citlivou nebo poškozenou pokožkou musí přísně dodržovat pokyny k dávkování a vyhýbat se dlouhodobému kontaktu rukou s roztokem detergentu.

NEBEZPEČÍ Způsobuje :vážné podráždění očí.Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on / 1-(1,2,3 ,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.Je-li nutná lékařská pomoc, ukažte obal nebo štítek.Uchovávejte mimo dosah dětí.PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

 Složení: 5-15 % ANIONOVÉ POVRCHově AKTIVNÍ LÁTKY, NEIONOVÉ POVRCHově AKTIVNÍ LÁTKY; 5% MÝDLO, POLYKARBOXYLÁTY, FOFONÁTY; ENZYMY, VŮNĚ, KONZERVAČNÍ LÁTKY (DMDM HYDANTOIN).

Výrobce:Saponia ddMatije Gupca 2, 31 000 Osijek, R. Chorvatsko

Skladem

159,90 Kč