PODMÍNKY VSTUPU DO CHORVATSKA a NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKYZprávy ohledně cestování:

vstupní formulář pro vjezd do Chorvatska


Chorvatsko

Velmi vysoké riziko infekce!Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska - aktuálně

Aktualizováno: 08.04.2022 / 14:26 

Od 09.04.2022 budou čeští občané cestující do Chorvatska z ČR nebo jiného členského státu EU osvobození od povinnosti prokázat se na hranicích potvrzením o bezinfekčnosti.

VSTUP NA ÚZEMÍ CHORVATSKA

Pravidla pro vstup do Chorvatska jsou průběžně novelizována formou jednotlivých Rozhodnutí štábu civilní ochrany. Poslední rozhodnutí, které upravuje podmínky vstupu bylo zveřejněno 07.04.2022. a je platné od 09.04.2022.

Platnost současného rozhodnutí byla stanovena do 30. dubna 2022.

Novelizované ochranné opatření, v důsledku zlepšení se epidemiologické situace v Chorvatsku, od 09.04. 2022 umožňuje českým občanům cestujícím z České republiky nebo jiných členských států EU, do Chorvatska vstoupit bez nutnosti prokázat se platným EU COVID certifikátem.

OČKOVANÉ OSOBY

Čeští občané přicestovavší z třetích zemí mohou vstoupit do Chorvatska pokud jim byl vydán EU COVID certifikát na základě očkování anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

  1. Předložení potvrzení ne staršího než 270 dní o očkování proti COVID-19 druhou dávkou některé z vakcín, které se aplikují v členských státech EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm nebo Novavax) nebo vakcíny, kterou k rychlému užití schválila WHO (Covishield, Covaxin, Sinovac) za předpokladu, že od přijetí druhé dávky uběhlo více jak 14 dní; nebo potvrzení ne staršího než 270 dní o očkování jednou dávkou v případě, že se jedná o očkovací látku, která se podává jen v jedné dávce (Janssen), přičemž od přijetí této jedné dávky uplynulo 14 dní
  2. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm nebo Novavax nebo vakcíny, kterou k rychlému užití schválila WHO (Covishield, Covaxin, Sinovac) s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo více jak 14 dní a méně jak 270 dní.

TESTOVANÉ OSOBY

Čeští občané přicestovavší z třetích zemí mohou vstoupit do Chorvatska pokud jim byl vydán EU COVID certifikát na základě testování (RT - PCR nebo antigenní test) anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

  1. Negativní výsledek PCR testu (ne staršího 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
  2. Negativní výsledek antigenního testu (ne staršího 24 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Čeští občané přicestovavší z třetích zemí mohou vstoupit do Chorvatska pokud jim byl vydán EU COVID certifikát na základě prodělané nemoci COVID-19 anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

  1. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní
  2. Lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19

DĚTI

Děti mladší 12 let (11,99 let) při vstupu do Chorvatska nemusí splňovat podmínku bezinfekčnosti (nemusí disponovat EU COVID certifikátem, potvrzením o očkování/testování/prodělané nemoci COVID-19).

Děti mladší 12 let, pokud do Chorvatska přijíždí z třetích zemí, mohou do země vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Je doporučené, aby všichni přicevstovavší předem vyplnili epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje:

  • povinné nošení roušek nebo respirátorů ve všech zdravotnických zařízeních
  • povinné nošení roušek ve všech zařízeních sociální péče (např. domovy důchodců apod.)

Další opatření týkající se zamezení šíření nákazy COVID 19 byla ke dni 09.04. 2022, v důsledku zlepšení se epidemiologické situace v Chorvatsku, zrušena.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategorii UZG COVID. Upozorňujeme pouze, že překlady novel pravidel vstupu nemusí být okamžitě zveřejněny.

Obě uvedená opatření platí na celém území Chorvatska.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článkuCOVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

TRANZIT

Tranzit přes území Chorvatska je povolen ale nesmí přesáhnout 12 hodin. Tranzitující občané mají výjimku z výše uvedených podmínek prokazování bezinfekčnosti, ale upozorňujeme, že je doba tranzitu přísně sledována a při jejím porušení hrozí vysoké finanční pokuty.Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19

Pravidla návratu do ČR

 Aktualizováno: 08.04.2022 / 10:34

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.

Zrušení ochranných opatření

Při návratu ze zahraničí od 9.4.2022 není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

převzato z www.mzv.cz