Kapsle na praní Faks Shú Shú

  • pro praní bílého a barveného prádla
  • se speciálními přísadami, které zajišťují úplnou ochranu barvy
  • vůně kapslí vytvořená podle not parfému Shù Shù
  • přísady pro dokonalou čistotu
  • vystačí na 14 praní

Kapsle Fax Helizim Shù Shù mají speciální white & color vzorec, který zajišťuje kompletní ochranu barvy a péči o vlákna oblečení. Jsou účinné i při nízkých teplotách a zvýšenou prací silou odstraňují skvrny hluboko ve vláknech. Vůně kapslí byla vytvořena podle parfému Shù Shù, který zvolila známá zpěvačka a moderátorka Maja Šuput. Kapsle Fax Helizim Shù Shù jsou ideální volbou pro všechny, kteří chtějí dokonale čisté a voňavé prádlo. 


Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Pevně ​​uzavřete víko. Po každém mytí si opláchněte ruce v čisté vodě. Osoby s citlivou nebo poškozenou pokožkou musí přísně dodržovat pokyny k dávkování a vyhýbat se dlouhodobému kontaktu rukou s roztokem detergentu."

Složení: 30 % NEIONTOVACÍ tenzidy; 5-15 % SOAP; [5% ANIONOVÉ tenzidy, FOFONÁTY; OPTICKÉ BÍLO, VŮNĚ, ENZYMY (FENOXYETHANOL)

119,00 Kč

Způsobuje vážné podráždění očí.Je-li nutná lékařská pomoc, ukažte obal nebo štítek.Uchovávejte mimo dosah dětí.Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu s národními předpisy.