Jar na nádobí LIKVI Ultra lavanda&smilje 450 ml

Díky složení založenému na speciálně vybraných účinných látkách odstraňuje Likvi Ultra Lavender a Immortelle i ty nejtěžší skvrny ze všech druhů nádobí. S bohatou pěnou a neodolatelnou vůní čerstvé levandule a slaměnky, mytí nádobí trvá méně času a není nutné utírání

SKLADEM

29,90 Kč

Varování: Po každém mytí si omyjte ruce v čisté vodě. Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou musí přísně dodržovat pokyny pro dávkování a vyvarovat se dlouhodobého kontaktu.

Výrobce : Saponia ddMatije Gupca 2, 31 000 Osijek, R. Chorvatsko

Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská péče, ukažte obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

Složeni: 5-15% ANIONICKÝCH POVRCHOVĚ VYUŽITÝCH; <5% NEIONOVÉ POVRCHY, AMFOTERICKÉ POVRCHY; VŮNĚ (LIMONENE), KONZERVÁTY (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)