Jar na nádobí LIKVI Ultra Fresh 450ml

  • odstraňuje z nádobí nejtěžší nečistoty
  • silně odmašťuje nádobí
  • bohatá pěna
  • osvěžující vůně citronu
  • neutrální pH

S inovativní recepturou mycího prostředku Likvi Ultra Fresh se mytí nádobí stane skutečným potěšením. Aktivní složky zabudované v Likvi Ultra Fresh silně odstraňují nečistoty...SKLADEM 

29,90 Kč

Varování: Po každém mytí si omyjte ruce v čisté vodě. Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou musí přísně dodržovat pokyny pro dávkování a vyvarovat se dlouhodobého kontaktu.

Výrobce : Saponia ddMatije Gupca 2, 31 000 Osijek, R. Chorvatsko

Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská péče, ukažte obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

Složeni: 5-15% ANIONICKÝCH POVRCHOVĚ VYUŽITÝCH; <5% NEIONOVÉ POVRCHY, AMFOTERICKÉ POVRCHY; VŮNĚ (LIMONENE), KONZERVÁTY (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)